Banner

Архив за ‘Новини’

Национална среща на НПО в България

Icon Written by Dimitar on 08.04.2009 – 7:44

На 10 април 2009,  Предсетателят на УС  на БАУЗ  участва в провеждащата се национална среща на неправителствените организации в България. Срещата се проведe в рамките на проекта „Развитие на гражданското общество 2005“ финансиран по програма ФАР. Основната тема  бе  „Публично–частните партньорства: предизвикателства за развитие”, акцентираща  върху възможността гражданското общество в България да осмисли, актуализира и […]Проф.д-р Янко Янев е почетен член на БАУЗ

Icon Written by admin on 03.04.2009 – 22:18

Първият почетен член на БАУЗ е проф.д-р ЯНКО ЯНЕВ, Директор на Програма за управление на ядрените знания в МААЕ. Проф.д-р Янко Янев е пионерът на управление на знанията в България, първият, инициирал внедряване на управление на знания в ядрената енергетика. Проф.д-р Янко Янев след повече от двадесет годишен опит в развитието на ядрения сектор в […]БАУЗ е регистрирана в съда

Icon Written by admin on 02.04.2009 – 21:53

На 31 март 2009 Българската асоциация по управление на знанията е регистрирана в Софийски градски съд.БАУЗ в ТУ-София

Icon Written by Dimitar on 31.03.2009 – 16:29

На 31.03 и 01.04 консултант по УЗ от БАУЗ изнесе лекция на тема „Управление на знанията и младите експерти“ в Стопанския Факултет на ТУ-София. Със студентите бяха разискани теми относно Управление на знанията и значението на младите експерти в една организация. Бе дискутиран и правилния подход на мениджмънта за по-лесна адаптация на новопостъпващите в  бизнес […]Учредително събрание

Icon Written by admin on 26.02.2009 – 4:26

На 21.02.2009 год. се проведе учредителното събрание, на което се създаде Българска асоциация по управление на знанията. Целта на учредителите е БАУЗ да стане обединяваща мрежа на специалистите в България, които вярват, че управлението на знанията е необходимост на всяка съвременна организация и които имат амбициите да го постигнат.