Питър Дракър за знанието
This is my site Публикувано от admin на 26.02.2009 – 23:19

Базовият икономически ресурс не е големият капитал, нито природните ресурси, нито трудът. Той е Знанието и винаги ще бъде.

П. Дракър, 2001

Leave a Reply