Вицепрезидентът на Световна банка Джанамитра Деван обсъди доклада „Постигане на интелигентен растеж” с представители на правителството, частния сектор и академичната общност
This is my site Публикувано от Dimitar на 08.02.2012 – 14:05

Конкурентоспособността на България в световен план се е подобрила през последното десетилетие, но е необходимо да се направи повече, за да може страната да се сравнява благоприятно с другите нови страни-членки на ЕС, както и с държавите с растящи икономики от Азия и Латинска Америка. Да се инвестира повече и по-ефективно в научноизследователски дейности (НИРД) е основен фактор за укрепване на икономиката на страната и за отключване на потенциала за интелигентен растеж, става ясно от новия доклад на Световна банка „Постигане на интелигентен растеж: как научните изследвания и иновациите да работят за България”.

Международни изследвания сочат, че ползата от инвестиции в НИРД има своя здрава икономическа логика. Така например, според изследване на Европейската комисия, ако страните-членки на ЕС влагаха 3% от БВП за НИРД – целта, заложена в програмата „Европа 2020” на Европейския съюз – то тогава до 2025 г. биха се генерирали 5,4 процентни пункта от БВП (равняващи се на 795 млрд. евро), което пък би довело до създаването на 3,7 милиона работни места.

Най-новият доклад на Световна банка, чието обществено представяне беше направено на 7 февруари 2012 г. в София, прави оценка на иновационния капацитет на България в контекста на програмата „Европа 2020”. Докладът предлага и идеи как да се модернизират националните институции, политики и законодателство.

Доклада може да намерите на сайта на Световна банка за България или на следния линк:
Постигане на интелигентен растеж…(PDF)

в  

Leave a Reply