БАУЗ в ТУ-София
This is my site Публикувано от Dimitar на 31.03.2009 – 16:29

На 31.03 и 01.04 консултант по УЗ от БАУЗ изнесе лекция на тема „Управление на знанията и младите експерти“ в Стопанския Факултет на ТУ-София.

Със студентите бяха разискани теми относно Управление на знанията и значението на младите експерти в една организация. Бе дискутиран и правилния подход на мениджмънта за по-лесна адаптация на новопостъпващите в  бизнес организациите.

След положителните отзиви от страна на студентите и преподавателския състав, БАУЗ предвижда и други лекции и семинари на теми свързани с Управление на Знанията.

в  

One Response »

  1. Добре е, че се обръща внимание на студентите, в тях ни е надеждата

Leave a Reply