Членство

Всеки специалист, който има интереси в областта на управление на знанията може да стане член на Асоциацията.
Всяка организация, която иска да запази и разшири ключовите си компетенции, да използва натрупаните знания с най-голяма ефективност е добре дошла при нас.
Не се изискват препоръки за членство, защото стремежът ни е да разширяваме обмена на опит и да разширим интереса в България към управлението на знанията.
Очакваме членовете ни да споделят нашите цели и да спазват Устава на асоциацията.

БАУЗ удостоява за почетни членове изявени експерти в областта на управления на знанията.

Студенти и ученици могат да участват в проектите на БАУЗ като асоциирани членове.