Почетни членове

БАУЗ  удостоява за почетни членове изявени експерти с особен принос към популяризиране и внедряване на управление на знанията в България.

Първият почетен член на БАУЗ е проф.д-р ЯНКО ЯНЕВ, Директор на Програма за управление на ядрените знания в МААЕ. Проф.д-р Янко Янев е пионерът на управление на знанията в България, първият, инициирал внедряване на управление на знания в ядрената енергетика.

 Запознайте се с визитката на проф.д-р Янко Янев