Почетни членове

БАУЗ  удостоява за почетни членове изявени експерти с особен принос към популяризиране и внедряване на управление на знанията в България.