За сдружението

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯТА
е сдружение на специалисти, които искат да обменят опит и да разширяват познанията си в методите и подхода за прилагане на управление на знанията в своите организации.
Сдружението е отворено към всички, които имат интереси в тази област.