Подкрепете ни

Българска Асоциация по Управление на Знанията набира дарителски средства във връзка с организиране и реализиране на дейности за разпространение, внедряване и използване на Управление на Знанията в обучаващи институции, организации в публичния сектор, НПО, както и бизнес организации с оглед устойчивото развитие на българското общество.

Благодарим ви за вашата подкрепа!