Стани член

Всеки специалист или организация с интереси в областта на управление на знанията са добре дошли и могат да се включат като пълноправни или асоциирани членове.
Няма предвиден встъпителен членски внос.

Пълноправните членове стават членове на общото събрание на БАУЗ и имат право да участват при вземане на решения за работата на асоциацията. Годишният членски внос за пълноправните членове е в размер на 20 лв.
Асоциирани членове  могат да бъдат студенти и ученици. Те имат право да участват в проектите на БАУЗ, без да са членове на асоциацията и не заплащат членски внос.

Очакваме членовете ни да споделят нашите цели и да спазват Устава на асоциацията. Всички членове имат достъп до информацията, публикувана на страницата Документи. Заедно с потвърждението за регистрация, всеки нов член, ще получи и парола за достъп до страницата с публикувани документи.

Заявление за членство се подава на office@bgkma.com