Нашите членове

Членове на Българската асоциация по управление на знанията са както утвърдени, така и млади специалисти с интереси в областта на практическото внедряване на управлението на знанията в България.

Членовете ни притежават различни компетенции и работейки в екип могат да бъдат полезни на всяка организация при решаване на нейните проблеми, произтичащи от проблеми в управлението на знанията.

Председателят на БАУЗ, Димитър Стоянов има завършени магистърски степени по  „Ядрена енергетика“ и „Индустриален мениджмънт“ в ТУ-София. Специализирал е „Управление на знанията“ в Техническия университет във Виена, Виенския университет и Университета по икономика и бизнес администрация.

В периода 2005 – 2008 година е работил като ядрен инженер  и експерт „Межуднародни Програми” в АЕЦ „Козлодуй“. През 2009 -2010 г. е съветник по регионална политика, енергийна ефективност и устойчиво развитие към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. От септември 2010 г. е оперативен директор и съветник в Българския Съвет за Устойчиво Развитие.

От 2007 г е член на “Platform Wissensmanagement” – Австрия. Учредител на Българска Асоциация по Управление на Знанията.

Ако искате да се свържете с нас и да се възползвате от компетенциите на членовете ни, моля да изпращате мейл до  office@bgkma.com, откъдето ние ще препратим запитването Ви.