Контакти

Българска асоциация по управление на знанията

гр. София 1404

Председател на УС на БАУЗ, Димитър Стоянов

office@bgkma.com

тел: +359 876 748 489