Обучения

Експертите на БАУЗ подготвят и изпълняват различни обучения и проекти, които подпомагат създаването на компетенции по внедряване и прилагане на управление на знанията, култура на безопасност, лидерство и лидерски умения. Всички обучения са насочени към подобряване на специфичните компетенции на висш и среден ръководен персонал да получат теоретична подготовка и практически умения да бъдат лидери и да насочват екипите си в поддържането и съхранението на знанията при висока култура на безопасност.

Разработени са стандартизирани курсове за обучения, с които може да се запознаете тук. Тези курсове са подходящи за представители на организации, работещи във високо рискови производства, в които прилагането на принципите на културата на безопасност е от съществено значение. В допълнение, могат да се организират и специализирани курсове за конкретни организации с отчитане на техните специфични изисквания.

Експертите на БАУЗ могат да оказават безплатна консултация и помощ при разработване на проекти за кандидатстване за финансиране по европейски програми и други грантови схеми с цел да се финансира провеждане на периодични обучения и внедряване на системи за управление, съответстващи на съвременните изисквания.

При интерес се обръщайте към секретаря на сдружението на  office(at)bgkma.com