Управление на знанията и младите

Управление на знанията и младите експерти е едночасова лекция, насочена към запознаване на младежите с основните принципи на прилагането на управление на знанията в организациите и практически походи, които подпомагат бързата адаптация и запознаване на новопостъпващите специалисти в организациите.
Стимулира се инициативността на младите за запознаване със знанията на организацията, показват се възможните източници на знания в организацията и се дават практически съвети за поведение, стимулиращо адаптацията на ново работно място.

Лекциите са подходящи за студенти от висши училища, независимо от специалността им и за млади специалисти от отделен бранш или организация.
Проведени лекции:
– Технически университет, София – март, април 2009 – 72 участници в три групи;