10 причини да внедрите интранет
This is my site Публикувано от admin на 06.07.2010 – 22:48

Все повече компании използват интранет за улесняване на вътрешната комуникация и за подобряване на бизнес резултатите си.  Това са предимно по-големи компании с традиции в използването на интранет. Изследване, проведено от Prescient digital media, в което са участвали 561 компании от цял свят показва, че 39% от анкетираните имат по-малко от 1000 служители, а от останалите 61%  – половината са с над 6000 служители. Очевидно е, че големите компании са убедени в преимуществото от използването на корпоративен вътрешен сайт. В България, кампаниите с над 1000 служители не са много – малко над 50, а последният в класацията на Капитал топ 100 за 2008 год е с около 400 служители. Заслужава ли си тогава да обсъждаме преимуществата на интранет?

Разходите вече не са определящи за създаването на интранет – развитието на технологиите и възможностите за използване на готови, при това безплатни продукти,  вече дава възможност и по-малките компании да създадат и поддържат собствен вътрешен корпоративен сайт. 

Остава въпросът – дали е необходимо и каква е ползата от интранет за подобряване на бизнеса на компанията?

10 причини да внедрите интранет:

 1. Намалени разходи за отпечатване на документи
 2. Двустранна комуникация между ръководство и служители
 3. Координиране на общите усилия 
 4. Ръзпространение на информация за настъпили промени
 5. Организиране на информацията чрез единствен вход
 6. Лесен достъп до информацията
 7. Унифициране на документите
 8. Обмяна на опит и самообучение
 9. Среда за социални контакти между служителите
 10. Ниски разходи за поддръжка на информацията

Тези причини са валидни за почти всяка компания, която иска да създаде условия на всеки свой служител да споделя знанията си, за да може да се създава нови знания, полезни за бизнеса и.  „Почти всяка“, защото зависи от мащаба и типа на дейността на компанията. Ако компанията се състои от няколко души, работещи целодневно в един офис – социалните контакти са налице без много усилия .  Ако повечето служители са заети с нискоквалифициран труд, унифицирането на документите няма да даде съществен ефект. 

Нагласата на все повече хора да споделят чрез интернет, която се проявява чрез социалните мрежи, може да бъде полезна и вътре в компанията. Споделянето на информация е споделяне до голяма степен и на знания, следователно задачата е тази информация да бъде организирана така, че тази споделена информация да се превърне в полезно знание  за компанията.

2 коментара »

 1. Интранет е хубаво нещо, но то си има и свой недостатъци, които не са споменати. Най-важните, за които се сещам са:

  * Много бързо може да се натрупа голямо количество информация и тогава сайта става дезорганизиран и трудно използваем. Трябва да има или много добра тръсачка или информацията да се категоризира много подробно.

  * Много хора в България (според мен) не са свикнали с груповата комуникация по Интернет. Трябва да се изгради ясна фирмена култура на ползване на Интранет, за да не се окаже, че има информация, но хората не я четат или не публикуват нова информация.

 2. Много фирми вече ползват интранет.

  Към посочените причини да внедрите интранет може да се добави:

  Eкологичност – намаляват се чувдтвително хартиените документи

  Лесни промени на документите – бързо разпространение и изтегляне няа отменените документи

  Сигурност на документите – периодичен backup с права на достъп

Leave a Reply